Wat is de betekenis van vitaliteit?

Vitaliteit gaat over energie, motivatie en veerkracht.
Energie: je bent energiek en je voelt je mentaal niet vermoeid.
Motivatie: je stelt doelen en doet moeite om die te behalen.
Veerkracht: je vermogen om na een gebeurtenis op te staan en door te gaan.

Wat valt allemaal onder vitaliteit?

Energie, motivatie en veerkracht zijn de belangrijkste elementen van vitaliteit. Voor vitaliteit, en dan vooral motivatie, is het vervullen van de drie psychologische basisbehoeften belangrijk: autonomie, verbondenheid en competentie. 

Wat is vitaliteit en gezondheid?

Vitaliteit gaat over energie, motivatie en veerkracht. Het gaat over voldoende energie hebben om persoonlijke doelen na te streven. Vitaliteit is niet gelijk aan gezondheid, concluderen het RIVM en TNO. In de wetenschap wordt ook geredeneerd dat gezondheid geen onderdeel is van vitaliteit. Bij vitaliteit ligt de nadruk op de mogelijkheden van mensen terwijl bij gezondheid de nadruk op de beperkingen ligt. 

Wat is vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit gaat over de energie, motivatie en veerkracht van werknemers. Vitale werknemers steken meer energie in hun werk, zijn gemotiveerder en kunnen handiger met stress omgaan.

Waarom vitaliteit op de werkvloer?

Vitaliteit brengt voordelen voor werknemers en organisaties. Werknemers voelen zich energiek en fit, werken gemotiveerd en zijn veerkrachtig. Dat zorgt voor een hoger werkvermogen op de werkvloer. Werknemers zijn productiever, creatiever en innovatiever, ze zijn meer betrokken en verzuimen minder. 

Hoe stimuleer je vitaliteit?

Investeer als organisatie in het bevredigen van de drie psychologische basisbehoeften van je werknemers. Dit leidt volgens de zelfdeterminatietheorie namelijk tot welbevinden en vitaliteit. Daarnaast kunnen Kana tools bijdragen aan veerkracht en werknemers handiger maken met stress.